Sverigeförsöken

RAPPORTER | Enskilda försök | NFTS - Nordic Field Trial Systems


Om Sverigeförsöken | Skåneförsök | Animaliebältet | Mellansvenska | Norrlandsförsök
Skåneförsök Animaliebältet Mellansvenska Norrlandsförsök
 
Här hittar du alla Sverigeförsökens artiklar!

SÖK – Ju fler val desto exaktare sökning
Rapport Alla Skåneförsök Animaliebältet Mellansvenska Norrlandsförsök
År Alla 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Försökstyp
Gröda
Författare
Fritext

Ett ord eller en exakt fras.

     

Dessa artiklar matchar din sökning!

Författare
med e-postlänk

År Rapport Försökstyp Gröda Detalj
om för-
söken

Mer info

Utsädesmängd och DON i havre Björn Roland 2015 Mellansvenska Svamp och virus Havre    
Svampbekämpning i höstkorn Lars Johansson 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstkorn >>  
Referensförsök i vårkorn Anders Arvidsson 2015 Mellansvenska Svamp och virus Vårkorn >>  
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn Anders Lindgren 2015 Mellansvenska Svamp och virus Vårkorn >>  
Svampbekämpning i vårkorn Lina Norrlund 2015 Mellansvenska Svamp och virus Vårkorn >>  
Svampbekämpning i vårvete Anders Lindgren 2015 Mellansvenska Svamp och virus Vårvete >>  
Svampbekämpning i råg Alf Djurberg 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstråg >>  
Gulrost i höstvete Göran Gustafsson 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstvete >>  
Referensförsök i höstvete Göran Gustafsson 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstvete >>  
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete Cecilia Lerenius 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstvete >>  
Bekämpning av svartpricksjuka i höstvete Lars Johansson 2015 Mellansvenska Svamp och virus Höstvete >>  
Sorter i ekologisk odling Jannie Hagman 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Havre, Höstråg, Höstvete, Rågvete, Vårkorn, Vårvete, Åkerböna, Ärter >> >> >> >> >> >> >>  
Oljelin Albin Gunnarson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Våroljeväxter >>  
Vårraps Johan Roland 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Våroljeväxter >>  
Höstrapssorter med klumprotresistens Albin Gunnarson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Höstraps >>  
Höstraps Albin Gunnarson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Höstraps >> >> >> >> >> >>  
Majs Anders Ericsson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Majs >> >> >>  
Åkerböna Marcus Eriksson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Åkerböna >> >>  
Ärter Marcus Eriksson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Ärter >> >>  
Havre, tidiga sorter Andreas Hernbo 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Havre >>  
Havre Andreas Hernbo 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Havre >> >>  
Vårkorn, tidiga sorter Henrik Bergman 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Vårkorn >>  
Vårkorn Joakim Karlsson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Vårkorn >> >> >>  
Vårvete Marcus Eriksson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Vårvete >> >>  
Höstkorn Joakim Karlsson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Höstkorn >>  
Rågvete Sven-Åke Rydell 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Rågvete >> >>  
Höstråg Sven-Åke Rydell 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Höstråg >>  
Höstvete Anders Ericsson 2015 Mellansvenska Sortförsök/Öppen växtodling Höstvete >> >> >>  
Svavel- och kaliumgödsling till ekologisk blandvall Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall    
Vallfröblandningar med ökad baljväxtandel Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall >>  
Vallsortprovning engelskt rajgräs Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall >>  
Vallsortprovning ängssvingel Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall >>  
Vallsortprovning timotej Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall >>  
Vallsortprovning rödklöver Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall >>  
Vallsortprovning Ola Hallin 2015 Mellansvenska Vall-/foderväxter Vall    
Bekämpning av örtogräs i oljelin Albin Gunnarson
Per-Erik Larsson
2015 Mellansvenska Ogräs Våroljeväxter >>  
Bekämpning av örtogräs i höstraps Albin Gunnarson
Per-Erik Larsson
2015 Mellansvenska Ogräs Höstraps >> >>  
Bekämpning av örtogräs i vårkorn Per Widén
Per-Erik Larsson
2015 Mellansvenska Ogräs Vårkorn >>  
Bekämpning av örtogräs, speciellt pilört, i vårsäd Per Widén
Per-Erik Larsson
2015 Mellansvenska Ogräs Vårkorn, Vårvete >> >>  
Bekämpning av tistel i vårsäd Per-Erik Larsson
Per Widén
2015 Mellansvenska Ogräs Havre, Vårkorn, Vårvete >>  
Tillväxtreglering av höstvete Anna-Karin Krijger 2015 Mellansvenska Ogräs Höstvete >>  
Bekämpning av vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår Per-Erik Larsson
Per Widén
2015 Mellansvenska Ogräs Höstvete >>  
Bekämpning av örtogräs i höstvete på våren Per Widén
Per-Erik Larsson
2015 Mellansvenska Ogräs Höstvete >>  
Bekämpning av örtogräs i höstvete, höst och vår Per-Erik Larsson
Per Widén
2015 Mellansvenska Ogräs Höstvete >>  
Mikronäring till höstraps Albin Gunnarson 2015 Mellansvenska Växtnäring Höstraps >>  
Kvävestrategi i maltkorn Anna-Karin Krijger 2015 Mellansvenska Växtnäring Vårkorn    
Kvävestrategi i höstvete Komplettering av kvävenivå utifrån bedömning med Yara N-sensor Ingemar Gruvaeus 2015 Mellansvenska Växtnäring Höstvete    
Kvävestrategi i höstvete Anna-Karin Krijger 2015 Mellansvenska Växtnäring Höstvete    
Gödsling med S, P, K, N och B till åkerböna Anna-Karin Krijger 2015 Mellansvenska Växtnäring Åkerböna >>